KontakT Rebecka Jaxhagen
0705 50 77 16

Vid frågor eller bokning:

info@feminsula.se


Artist? Maila till:

artist@feminsula.se

 

 Faktureringsadress:

 

Feminsula Production AB

Fjärilstigen 23 
15336 Järna

Fakturor mailas till: 
ekonomi@feminsula.se